Disclaimer

Frank Peeters Advocatuur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die mogelijk het gevolg is van onjuiste informatie op zijn website. Verwijzingen naar websites die niet door Frank Peeters Advocatuur worden onderhouden dienen uitsluitend als informatie aan de bezoeker van de website van Frank Peeters Advocatuur.

De auteursrechten op deze website en op de daarop terug te vinden teksten berusten bij Frank Peeters Advocatuur. De inhoud van de website is voor de bezoeker uitsluitend voor persoonlijk gebruik bedoeld door deze te downloaden en/of te printen.

Voor elk ander dan persoonlijk gebruik is toestemming nodig van Frank Peeters Advocatuur.